Vurdering af skader eller værdiansættelse af dit musikinstrument

Vurdering af Skader

På værkstedet hos Hertz Music er vi eksperter i at vurdere alverdens skader på alle stryge- og blæseinstrumenter.

Hvis du indleverer et instrument til skadesvurdering, vil vi dokumentere alle fundne skader og give dig et overslag på reparationsomkostningerne og vurdere, om det er økonomisk fornuftigt at reparere instrumentet.

Reparationstilbud på skader som skal udføres på vores eget værksted er altid uden beregning.

Strygeinstrumenter

- Violin, Viola, Cello, Kontrabas

Vi Starter med en grundig visuel gennemgang af instrumentet. Kigger efter revner, ridser, chips, eller andre synlige skader på kroppen, halsen og hovedet.

Vi kontroller limsamlinger, herunder hvor halsen møder kroppen, og andre kritiske forbindelsessteder.

Løse eller beskadigede samlinger kan påvirke instrumentets integritet og lydkvalitet.

Skader på finishen kan påvirke instrumentets æstetik og i nogle tilfælde dens resonans.

Afprøvning af instrumentets lyd og spilbarhed. Skader kan ofte påvirke tonekvaliteten, selvom de ikke er umiddelbart synlige.

Blæseinstrumenter

Trompet, Basun, Tuba, Saxofoner, Klarinetter, Obo, Fløjter m.fl.

Efterses for buler, ridser og korrosion samt finishen for tegn på slid eller beskadigelse.

Ventiler, stemmebøjler, mekaniske dele efterses for at sikre, at de bevæger sig frit og letkørende.

For instrumenter med puder, såsom saxofoner og klarinetter, kontrolleres puder for tegn på slid eller skade, som kan påvirke lufttætheden.

På messingblæs efterses kork, filt og fjedre.
Afprøvning af instrumentets lyd og spilbarhed. Skader kan ofte påvirke tonekvaliteten, selvom de ikke er umiddelbart synlige.

Værdiansættelse af musikinstrumenter

Værdiansættelsen af musikinstrumenter kan være en kompleks proces, da den afhænger af en række faktorer, såsom instrumentets alder, mærke, tilstand, historie, og i nogle tilfælde, hvem der har spillet på det:


Mærke og Model: Kendte mærker og specifikke modeller kan være mere værdifulde. For eksempel er visse gamle Stradivarius, Guarnerius violiner ekstremt værdifulde.


Alder og Historie: Ældre instrumenter, især dem med en rig historie eller kendt proveniens, kan være mere værdifulde. Men alder er ikke altid lig med højere værdi, da tilstanden også spiller en stor rolle.


Sjældenhed: Sjældne instrumenter eller dem, der kun er produceret i begrænsede mængder, kan være mere eftertragtede og dermed have en højere værdi.


Markedet: Markedets efterspørgsel spiller en stor rolle. Nogle instrumenter er mere populære på bestemte tider, hvilket kan påvirke deres værdi.


Salgshistorik: Tidligere salgspriser for lignende instrumenter kan give en indikation af, hvad markedet er villig til at betale.

For at kunne lave en god og rimelig vurdering skal vi se det pågældende instrument. Du skal altså indlevere instrumentet til vurdering hos os. Regn med at det kan tage os en dag eller to at lave vurderingen alt efter, hvilket instrument der er tale om og forudsætningerne for at vurdere værdien. Vi laver skriftlig dokumentation af vurderinger af instrumenter på dansk, og engelsk til forsikringssager og videresalg m.m.

En vurdering koster

For instrumenter der vurderes til op til 25.000 kr.: 400 kr. per instrument.
For instrumenter der vurderes til mere end 25.000 kr.: 400 kr. plus 2% af instrumentets anslåede handelsværdi.